Prawo pracy

O usłudze

Kodeks Pracy ma prawie 200 stron, a to tylko jeden z licznych aktów prawnych regulujących rynek pracy w Polsce. Ty jako pracodawca musisz wypełniać wszelkie obowiązki z nich wynikające, ale jako przedsiębiorca nie zawsze masz na to czas czy zasoby. Nie możesz się również znać na wszystkim. Możesz natomiast liczyć na wsparcie naszego prawnika, doświadczonego specjalisty od prawa pracy, który nieraz reprezentował przedsiębiorców w sprawach pracowniczych. Z szybkim czasem reakcji.

Zakres usług prawnika obejmuje:

  • Doradztwo z zakresu prawa pracy

  • Wsparcie przy procesie zatrudniania pracowników

  • Wsparcie prawne przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych

  • Sporządzanie regulaminów i procedur wewnętrznych

  • Wsparcie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, regulowanie zakazu konkurencji

  • Wsparcie przy procesach restrukturyzacyjnych oraz przygotowanie procedur przejścia pracowników między zakładami pracy

  • Wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi

  • Pomoc w przygotowaniu procedur przeciw dyskryminacji oraz mobbingowi

  • Reprezentacja klientów przed sądami pracy

Jeśli masz pytania odnośnie usługi Skontaktuj się z nami, dopasujemy rozwiązania do Ciebie

Chcesz wiedzieć jak technologia pozwoliła zaoszczędzić naszym klientom nawet 37% kosztów personalnych?