O usłudze

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców

Czy wiesz, że nie każdy pracownik z Ukrainy, który wjechał do Polski po 24 lutego 2022 będzie zatrudniony legalnie na tych samych zasadach.
Pewnie podobną niespodzianką może być dla Ciebie to, że ten sam pracownik, który już pracuje legalnie w Polsce u innego pracodawcy, niekoniecznie może być zatrudniony legalnie u Ciebie.

I nie musisz tego wiedzieć, ważne, że możesz skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą Ci przebrnąć przez gąszcz nieustannie zmieniających się i niespójnych przepisów.

W ramach usług legalizacyjnych możesz liczyć na:

  • Analizę możliwości zatrudnienia cudzoziemca

  • Przygotowanie niezbędnych wniosków na pobyt czy zatrudnienie

  • Obsługę wniosków i procesowanie w urzędach

  • Prowadzenie pełnej dokumentacji cudzoziemców

  • Przygotowanie i prowadzenie testu rynku pracy

  • Realizacja podstawowych obowiązków informacyjnych

  • Monitoring ciągłości legalnego pobytu i pracy

  • Obsługę dużych (nawet powyżej 300 osób) grup pracowników w wielooddziałowej strukturze organizacyjnej

  • Reprezentowanie klienta przed urzędami czy w trakcie kontroli

  • Wnioskowanie o PESEL

Zespół legalizacyjny może również przeprowadzić audyt prowadzonych przez Ciebie, czy też przez poprzedniego usługodawcę, dokumentów. Jeśli nie masz pewności, czy robisz to dobrze. Dzięki wsparciu specjalistów nasi klienci przechodzili wszelkie kontrole bez jakichkolwiek sankcji. Jeśli masz pytania odnośnie usługi Skontaktuj się z nami, dopasujemy rozwiązania do Ciebie

Chcesz wiedzieć jak technologia pozwoliła zaoszczędzić naszym klientom nawet 37% kosztów personalnych?

Wypełnij formularz
i uzyskaj wycenę

0
lub więcej

Legalizacja pobytu cudzoziemców – krok po kroku z ANBK

Wyzwania związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednim wsparciem stają się znacznie prostsze. ANBK oferuje kompleksową pomoc w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zapewniając, że wszystkie wymagane formalności są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od pierwszego kroku aż po ostateczne uzyskanie pozwolenia na pobyt lub pracę, jesteśmy z Tobą, aby zapewnić spokój umysłu i bezpieczeństwo prawne.

Legalizacja pracy – otwórz swoją firmę na międzynarodowych pracowników

Zatrudnianie pracowników z zagranicy to nie tylko sposób na wzbogacenie zespołu o nowe kompetencje, ale również możliwość na rozwój firmy. ANBK pomaga w całym procesie legalizacji pracy, oferując wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Nasze doświadczenie i znajomość procedur pozwalają na skuteczne i szybkie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych etapów, minimalizując czas oczekiwania i potencjalne komplikacje.

Centrum legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców – kompleksowe usługi z ANBK

Jako Twoje centrum legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, ANBK oferuje szeroki zakres usług, od doradztwa w wyborze odpowiedniej ścieżki legalizacji, poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentacji, aż po reprezentowanie Twojej firmy w urzędach. Dzięki naszym usługom, proces legalizacji staje się przejrzysty i mniej obciążający, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach prowadzenia działalności.

Pomoc w legalizacji pobytu – z ANBK jesteś w dobrych rękach

Rozumiemy wyzwania, z jakimi mogą się spotkać cudzoziemcy starający się o legalizację pobytu w Polsce. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić wsparcia na każdym etapie procesu, oferując pomoc w języku polskim, angielskim i innych językach, co ułatwia komunikację i zrozumienie procedur. Z ANBK legalizacja pobytu staje się łatwiejsza, a nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie i zaangażowanie.

Usługi legalizacji pobytu – Twój klucz do sukcesu w Polsce

Korzystając z usług ANBK w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zyskujesz pewność, że każdy etap procesu zostanie przeprowadzony profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Zapraszamy do współpracy, aby razem stawić czoła wyzwaniom związanym z legalizacją cudzoziemców, otwierając drzwi do nowych możliwości dla Twojej firmy i przyszłych pracowników.

Legalizacja pobytu i pozwolenie na pracę
– często zadawane pytania:

Ile trwa legalizacja pobytu?

Czas oczekiwania na legalizację pobytu może się różnić, zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od indywidualnego przypadku i obciążenia urzędów. ANBK pomaga w przygotowaniu kompletnego zestawu dokumentów, co może przyspieszyć proces.

Jak zalegalizować pobyt Ukraińców?

Aby zalegalizować pobyt obywateli Ukrainy, konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce wraz z odpowiednimi dokumentami. ANBK oferuje wsparcie na każdym etapie procesu, od doradztwa po złożenie kompletnej dokumentacji.

Jakie dokumenty do legalizacji pobytu?

Do legalizacji pobytu wymagane są: wniosek o pozwolenie na pobyt, dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające cel pobytu, środki finansowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz dokumenty mieszkalne. ANBK pomaga w kompletowaniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ile kosztuje pozwolenie na pracę?

Koszt uzyskania pozwolenia na pracę zależy od wielu czynników, w tym od typu pozwolenia. ANBK informuje o wszystkich potencjalnych kosztach i opłatach, pomagając w efektywnej kalkulacji budżetu.

Kto wydaje zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. ANBK może reprezentować firmę w kontaktach z urzędem, ułatwiając cały proces.

Co to jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę to dokument uprawniający cudzoziemca do legalnego podjęcia pracy na terenie Polski na określonych warunkach. ANBK doradza w kwestii wyboru odpowiedniego rodzaju zezwolenia i pomaga w jego uzyskaniu.

Kto składa wniosek o pozwolenie na pracę?

Wniosek o pozwolenie na pracę składa pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca. ANBK wspiera pracodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku, maksymalizując szanse na szybkie uzyskanie pozwolenia.

Czy Ukrainiec musi mieć pozwolenie na pracę?

W wielu przypadkach obywatele Ukrainy muszą posiadać pozwolenie na pracę w Polsce. Istnieją jednak pewne wyjątki i uproszczenia, o których ANBK informuje, doradzając najlepsze rozwiązania dla obu stron.

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Aby uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce, pracodawca musi złożyć wniosek do wojewody, załączając niezbędne dokumenty, takie jak oferta pracy, informacje o firmie oraz o kandydacie na pracownika. ANBK wspiera firmy w całym procesie, od identyfikacji wymagań, przez przygotowanie dokumentacji, po złożenie wniosku i monitorowanie jego statusu.

Kiedy można zatrudnić obcokrajowca?

Obcokrajowca można zatrudnić po uzyskaniu dla niego zezwolenia na pracę (jeśli jest wymagane) oraz, w przypadku niektórych narodowości, po uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy łączącego się z prawem do pracy. ANBK doradza firmom w zakresie odpowiedniego momentu do rozpoczęcia procedur związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.

Co trzeba zrobić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Aby zatrudnić pracownika z Ukrainy, należy najpierw sprawdzić, czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na pracę oraz dopełnić formalności związane z legalizacją pobytu. ANBK oferuje kompleksową pomoc w tej kwestii, od doradztwa po załatwienie wszelkich formalności.

Czy obywatel Ukrainy może pracować w Polsce bez wizy?

Obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce bez wizy na podstawie bezwizowego ruchu osób, jeśli spełnione są określone warunki, np. posiadają Kartę Polaka lub korzystają z uproszczonych procedur zatrudnienia na okres do 6 miesięcy w ciągu roku. ANBK pomaga w ocenie, czy konkretny przypadek kwalifikuje się do pracy bez konieczności uzyskania wizy.