Naliczanie płac - precyzja i profesjonalizm w każdym detalu

Outsourcing płacowy - o usłudze

Terminowe i właściwe naliczenie wynagrodzeń, to nie tylko ustawowy obowiązek pracodawcy, ale również znaczący czynnik mający wpływ na satysfakcję pracowników. W ANBK możesz liczyć na sprawną obsługę tego procesu. W zakresie tej usługi:

 • Naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami

 • Naliczamy i pobieramy obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie pracownika/zleceniobiorcy jak i pracodawcy/zleceniodawcy

 • Realizujemy potrącenia komornicze, urzędowe i udzielamy informację zwrotną o statusie sprawy do odpowiednich instytucji

 • Generujemy przelewy z wynagrodzeniami dla pracowników/zleceniobiorców oraz obowiązkowe przelewy do ZUS, US, PFRON, wierzycieli

 • Raportujemy dane płacowe

 • Sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu na potrzeby osób zatrudnionych

 • Realizujemy przelewy dla pracowników z dedykowanego subkonta (opcjonalnie) sporządzamy (i wysyłamy) miesięczne paski wynagrodzeń dla pracowników/zleceniobiorców

 • Sporządzamy informacje roczne o dochodach PIT-11, dystrybucja do pracowników i US

 • Przygotowujemy dokumenty w systemie Płatnik (deklaracje ZUS DRA)

 • Naliczamy wpłaty na PPK

 • Wspieramy doradztwem w zakresie płac

Aby dodatkowo usprawnić proces udostępniamy klientowi i jego pracownikom zdalne dostępy do systemu, w ramach których:

 • Dajemy bieżący podgląd do danych

 • Umożliwiamy składanie i zatwierdzanie wniosków

 • Automatyzujemy ścieżki przepływów

Słowem, przyspieszamy obieg informacji w firmie, co ma również niebagatelny wpływ na employer branding.

Jeśli masz pytania odnośnie usługi
Skontaktuj się z nami, dopasujemy rozwiązania pod Ciebie

Chcesz wiedzieć jak technologia pozwoliła zaoszczędzić naszym klientom nawet 37% kosztów personalnych?

Wypełnij formularz
i uzyskaj wycenę

0
lub więcej

Outsourcing płacowy – rozwiązanie dla nowoczesnej firmy

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, gdzie każda decyzja ma wpływ na efektywność i zyskowność firmy, outsourcing płac staje się nie tylko wygodą, ale strategicznym wyborem wielu przedsiębiorstw. ANBK oferuje kompleksowe usługi płacowe, pozwalając firmom na uwolnienie zasobów i skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności. Nasze usługi outsourcingu płacowego gwarantują nie tylko precyzję i terminowość, ale także pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

Usługa Payroll – dlaczego warto z niej skorzystać?

Usługa payroll od ANBK to nie tylko naliczanie płac. To kompleksowe wsparcie, które obejmuje zarządzanie całym procesem płacowym – od sporządzania list płac, przez zarządzanie urlopami i nieobecnościami, aż po końcowe rozliczenia z ZUS oraz urzędem skarbowym. Dzięki naszej usłudze, nasi klienci mają pewność, że wszystkie aspekty płacowe są prowadzone profesjonalnie, efektywnie i zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi.

Audyt płac – klucz do optymalizacji

Nie jesteś pewien, czy Twoje rozliczenia płacowe są prowadzone prawidłowo? ANBK oferuje usługę audytu płac, która pozwoli Ci spojrzeć na procesy płacowe z nowej perspektywy. Audyt płacowy przeprowadzony przez naszych specjalistów pozwoli nie tylko wykryć ewentualne nieprawidłowości i obszary ryzyka, ale również zidentyfikować możliwości optymalizacji kosztów. To doskonały sposób na upewnienie się, że Twoja firma działa efektywnie i ekonomicznie, a procesy płacowe są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Outsourcing płacowy z ANBK

Wybierając ANBK, decydujesz się na partnera, który zapewnia nie tylko wysoką jakość usług, ale także bezpieczeństwo i spokój ducha, których potrzebujesz, prowadząc firmę. Nasi specjaliści z dziedziny naliczania płac i prawa pracy są zawsze gotowi, aby dostarczyć Ci najlepsze rozwiązania i wsparcie, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoi Twoja organizacja.

Naliczanie płac i outsourcing płacowy – często zadawane pytania:

Czy naliczanie płac jest trudne?

Naliczanie płac może być skomplikowane ze względu na konieczność śledzenia zmieniających się przepisów, dokładnego obliczania składek i podatków oraz monitorowania nieobecności pracowników i innych zmiennych. Dlatego współpraca z ANBK, która oferuje profesjonalne usługi płacowe, zapewnia, że cały proces jest prowadzony sprawnie, precyzyjnie i zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, co odciąża Twoją firmę od złożoności związanych z tym procesem.

Ile potrąceń z wynagrodzenia?

Liczba potrąceń z wynagrodzenia jest uzależniona od indywidualnej sytuacji pracownika oraz obowiązujących przepisów prawa. Potrącenia mogą obejmować składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy, a także inne potrącenia, takie jak alimenty. ANBK zapewnia, że wszystkie potrącenia są dokonywane zgodnie z prawem, a rozliczenia są transparentne i zrozumiałe dla pracowników.

Kto sporządza listę płac?

Listę płac zazwyczaj sporządza dział kadr lub zewnętrzny dostawca usług płacowych, taki jak ANBK. Nasz zespół ekspertów z zakresu płac zapewnia, że wszystkie dane na liście płac są dokładne i aktualne, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia zgodność z przepisami prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Czy lista płac to dokument księgowy?

Tak, lista płac jest dokumentem księgowym, który musi być przechowywany w dokumentacji rachunkowej firmy. Zawiera on szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników i jest podstawą do dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. ANBK pomaga w prawidłowym przygotowaniu i archiwizacji list płac, co jest kluczowe dla przejrzystości finansowej Twojej firmy.

Jak księgować listę płac?

Lista płac jest księgowana w oparciu o sumę brutto wynagrodzeń pracowników, od której następnie odliczane są odpowiednie składki i podatki. Proces ten wymaga znajomości obowiązujących przepisów i precyzyjnego przypisywania kosztów do odpowiednich kont księgowych. ANBK oferuje wsparcie w zakresie księgowości płacowej, zapewniając, że wszystkie operacje są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami.

Czy lista płac jest obowiązkowa?

Tak, lista płac jest dokumentem obowiązkowym, który musi być sporządzany w każdym okresie rozliczeniowym w celu dokumentowania wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Przechowywanie dokładnych i aktualnych list płac jest wymogiem prawnym, a ich brak może prowadzić do sankcji. Korzystając z usług ANBK, możesz być pewien, że Twoja dokumentacja płacowa jest zawsze kompletna i zgodna z prawem.

Kto podpisuje listy płac pod względem formalnym i rachunkowym?

Listy płac powinny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za procesy kadrowo-płacowe w firmie, zazwyczaj jest to główny księgowy lub menedżer HR, a następnie zatwierdzane przez osobę zarządzającą firmą, np. dyrektora czy właściciela. ANBK, realizując usługi płacowe, zapewnia wsparcie w prawidłowym przygotowaniu i procesie zatwierdzania list płac, gwarantując, że wszystkie procedury są przestrzegane zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi przepisami.

Gdzie przechowywać listy płac?

Listy płac należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w siedzibie firmy lub u zaufanego zewnętrznego dostawcy usług, takiego jak ANBK, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i dostęp do dokumentacji w razie potrzeby. Ważne jest, aby miejsce przechowywania zapewniało ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, a jednocześnie umożliwiało szybki dostęp dla uprawnionych osób.

 

Ile lat pracodawca musi przechowywać listy płac?

Pracodawcy są zobowiązani przechowywać listy płac przez okres co najmniej 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Długoterminowe przechowywanie tak ważnych dokumentów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa i zarządzania dokumentacją. ANBK oferuje usługi archiwizacji dokumentów kadrowo-płacowych, zapewniając ich bezpieczeństwo i dostępność zgodnie z wymogami prawnymi.