Płaca minimalna a koszty pracodawcy

Czy wzrost płacy minimalnej każdorazowo oznacza zwiększenie kosztów zatrudnienia dla pracodawcy?

W języku potocznym często używa się zamiennie określenia minimalne wynagrodzenie i minimalna płaca zasadnicza, sądząc, że jest to tożsame. Tymczasem nic bardziej mylnego.

  • Płacę minimalną ustala rokrocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, zmiana następuje raz lub dwa razy do roku. W praktyce pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia  niższego, aniżeli obowiązująca płaca minimalna. Na płacę minimalną składa się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, o którym decyduje pracodawca, jak również inne elementy wynagrodzenia. Są to np. premie regulaminowe, uznaniowe, nagrody, dodatki np. stażowe, wynagrodzenia urlopowe, chorobowe, ekwiwalenty urlopowe, wynagrodzenia za nadgodziny.
  • Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustala pracodawca, nie istnieje pojęcie, takie jak minimalne wynagrodzenie zasadnicze i jest elementem całkowitego wynagrodzenia pracownika.
  • Całość wypłaconego wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze + dodatki) nie może być niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Jeżeli jest niższe obowiązkiem pracodawcy jest doliczenie wyrównania do wysokości płacy minimalnej.
Co w takim razie z zapisami w umowie, czy każdorazowo należy je aneksować, przygotowywać porozumienia zmieniające? 

Wszystko zależy od treści umowy zawartej między stronami. Ważne jest, czy wynagrodzenie zostało określone na poziomie wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników, czy po prostu ogólnie wynagrodzenia.

Warianty opisu wynagrodzenia w umowie;

  • Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki – zgodnie z powyższym taka umowa nie wymaga aneksowania. Wynagrodzenie zasadnicze może pozostać w stawce niższej niż minimalna płaca. Pracodawca tak czy inaczej zobowiązany jest do wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Sprawdzane jest to np. podczas kontroli np. PIP.
  • Wynagrodzenie bez dookreślenia składników  – każdorazowo wymaga aneksowania, aby wpisane wynagrodzenie nie było niższe niż minimalna płaca.
  • Brak określenia stawki w umowie: dopuszczalne jest zawarcie w umowie z pracownikiem zapisu bez wskazania wysokości wynagrodzenia, a jedynie z określeniem, że wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnej płacy, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.
A co ze wzrostem kosztów zatrudnienia dla pracodawcy?
  • Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom poza wynagrodzeniem zasadniczym również np. premie i łączna wysokość naliczonego wynagrodzenia jest równa bądź przewyższa obowiązującą minimalną płacę – to nie ma potrzeby podnoszenia płacy zasadniczej do poziomu płacy minimalnej, a koszt zatrudnienia dla pracodawcy pozostaje bez zmian.

Może rodzić się wątpliwość/obawa, jak zareagują na to pracownicy przyzwyczajeni do zmian i podwyżek? Ale o tym może już zdecydować tylko i wyłącznie pracodawca znając wewnętrzną sytuację finansową własnej firmy.

Zdarzają się jednak kuriozalne sytuacje, kiedy pracodawcy zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę, oferując im wynagrodzenie równe minimalnej płacy krajowej. Jednakże, uwzględniając różnego rodzaju dodatki i premie obowiązujące w zakładzie, pracownicy otrzymują wynagrodzenia nawet dwukrotnie wyższe od płacy minimalnej. Czy dla takich pracowników również należałoby aneksować umowy?

Czy może jednak warto wykorzystać w takim wypadku znajomość przepisów i od nowego roku wprowadzić zmiany w umowach? Do rozważenia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe wpisy blogowe

Category